Omgeslagen verzenen

De verzenen zijn omgeslagen naar binnen.Hierdoor komen ze onder het draagoppervlak van de hoef te zitten zonder dat de gehele verzenwand hier in mee gaat.

De verzenomslagen zijn dan letterlijk onder de druk bezweken. Uiteindelijk kunnen de verzenen tegen de lederhuid drukken waardoor het paard kreupel zal lopen.

Vaak is dit beeld de voorganger van chronische ondergeschoven verzenen.

Oorzaken

▪ Verwaarlozing van de voetas door ondeskundig handelen van de hoefsmid.

▪ Verwaarlozing van de voetas door de teen te lang te laten worden (door te grote periodes tussen het beslag)

▪ Te kort of nauw beslag.

▪ Gebruik van wiggen.

Behandeling

De behandeling zal zich met name richten op het wegnemen van de oorzaak en dat is een te grote druk op de verzenen. Tevens zullen alle omgeslagen delen weggenomen worden, zodat deze weer recht kunnen aangroeien zonder om te slaan.

In deze gevallen is ruim- en lang beslag vaak al voldoende. De periode ligt rond de 8 weken zodat de juiste voetas behouden blijft,

en een te grote druk op het verzengedeelte voorkomen wordt. (individueel te bepalen periode)

Heeft u vragen of kunnen we u verder helpen, dan kunt u uiteraard contact opnemen.

Print Friendly, PDF & Email