Ongelijke hoeven

Oorzaak

In de afgelopen jaren zien we een drastische toename van paarden met ongelijke hoeven.

De reden hiervoor ligt met name in de fokkerij zelf. Een paard is de afgelopen eeuw bijna met 10 à 20 centimeter gegroeid. Rond de 19e eeuw lag de gemiddelde schofthoogte rond de 1,60 en we vinden het vandaag de dag normaal als een paard rond de 1,70 à 1,80 ligt.

Toch zien we dat de rest van een paardenlichaam deze versnelde evolutie niet bij kan houden. Normaal gesproken doet een dierenras hier een tiental eeuwen over.

Symptomen

We zien bij paarden met ongelijke hoeven dat de verhouding tussen hals en benen verstoord is. De hals is bij deze dieren meestal stukken korter dan de lengte van het been, met als resultaat dat tijdens de weidegang paarden door hun benen moeten zakken om bij het gras te kunnen komen.

Negatief gevolg hiervan is dat vanaf de eerste dag dat een veulen geboren wordt, er iedere keer tijdens het bukken een ongelijke belasting plaatsvindt.

Het paard heeft vaak een bepaalde voorkeur voor welk been hij naar achteren en welk been hij naar voren plaatst (meer bij windswept veulens)

We zien dat het been waarop het minst gewicht geplaatst wordt, alleen in de teen belast wordt en na verloop van tijd bokbenig zal gaan worden. Het ander been, wat onder de massa staat wordt overbelast en zal zich vervormen tot een platvoet.

Behandeling

Deze jonge paarden en veulens zijn al bijzonder geholpen als ze in een wei komen te staan met lang gras. Daarnaast zal het bokhoefje behandeld moeten worden met een snavelijzertje waardoor de gehele hoef belast zal gaan worden, aangezien alleen steunen op de teen niet meer mogelijk is.

Hierdoor zal het paard meer wisselen met welk been er voor en achter de massa geplaatst wordt.

De platte voet zal beslagen worden met een ijzer met een verhoogde opzet, wat het afrollen aanmoedigt.

Let op!

Na het 3e levensjaar zal er nog weinig aan deze afwijking te corrigeren zijn. Op tijd ingrijpen is dan ook noodzakelijk.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u uiteraard altijd Contact opnemen.

Print Friendly, PDF & Email